Namen Zasavskega podjetniškega inkubatorja je ustvariti prostor v javni lasti, ki bi služil spodbujanju podjetništva, odpiranju novih delovnih mest v podjetništvu, povezovanju skozi ustrezno usposabljanje, svetovanju in mentorstvu, širitvi obstoječih podjetji, pripravam na (mednarodni) trg ter razvijanju novih podjetniških idej. Zato je njegovo nastajanje izjemnega pomena za Zasavsko regijo.

Spodbujanje kreativnega razvoja podjetniških idej

Projekt podjetniškega inkubatorja bo vzpostavljen v obstoječi ekonomsko poslovni coni in bo zagotovil nadgradnjo pridobljenega znanja in mehki prehod iz izobraževalnega sistema v gospodarstvo. Objekt, v katerem se bo izvajal program, se nahaja v obstoječi ekonomski poslovni coni, zato je odlična lokacija za izobraževanje oziroma pridobitev tehničnih strokovnih znanj.

Ciljnim skupinam bo omogočal skupni prostor, kjer bodo lahko v neformalnem in sodobno opremljenem objektu (pisarne, ‘coworking’ prostori, manjše delavnice za prototipiranje, obdelavo materialov itn.) kreativno razvijali podjetniške ideje.

Z izvedbo Zasavskega podjetniškega inkubatorja, z zagotavljanjem ugodnih pogojev za razvoj podjetništva v vseh oblikah, ustvarjanjem pogojev za nove inovativne pristope, tehnologije in znanja 21. stoletja, se bo tako prispevalo k hitrejšemu razvoju gospodarstva na regionalni in državni ravni.

V občini Trbovlje se bo s projektom na območju ekonomsko poslovne cone uredilo ustrezno infrastrukturo in tako zagotovilo kvalitetni prostor za zagon novih visokotehnoloških podjetij, učenje in raziskovanje ter druženje in deljenje znanja ter izkušenj.