Zasavski podjetniški inkubator

O nas

Naša zgodba

Zasavki pojetniški inkubator

Zasavski podjetniški inkubator je projekt, ki bo poskrbel za boljše in bolj spodbudno okolje novo nastalih podjetij in obstoječih podjetij.

Zasavski podjetniški inkubator bo tako podjetjem ter inovativnim posameznikom omogočal spodbudno okolje za nastanek novih inovativnih idej, hkrati pa poskrbel, da bodo ta podjetja imela prostor, v katerem bodo skrbela za razvoj.

Namen inkubatorja je vzpostavitev ustrezne infrastrukture na območju industrijske cone in podpora zagonu, razvoju in rasti inovativnih podjetij s potencialom hitre rasti na področju storitev in fizičnih proizvodov. S tem želijo spodbuditi razvoj gospodarstva v Trbovljah.

Inkubator bo namenjen podpori mladim in prodornim podjetjem ter inovativnim posameznikom, omogočal pa bo tudi dvig števila novonastalih podjetij in povečal možnost preživetja podjetij v zgodnjih fazah razvoja.

Z inkubatorjem bodo pozitivni vplivi vidni predvsem v zmanjšanju brezposelnosti in pri razvoju človeškega potenciala.

Projekt bo omogočal ustvarjanje novih podjemov preko zagona in delovanja podjetij, tako obstoječih kot tistih v nastajanju ali na začetku delovanja. Eden glavnih ciljev je spodbujanje regionalnega razvoja, kar je ključnega pomena za nadaljnji razvoj občine in regije.

5+

Sodelujočih

Cilji Zasavskega podjetniškega inkubatorja:

 • Izboljšanje konkurenčnosti regije
 • Uresničevanje razvojnih ciljev Občine Trbovlje
 • Povečanje gospodarske moči
 • Izboljšanje kakovosti življenja in bivanja v občini Trbovlje
 • Povečanje podjetniške dinamike, ki se kaže tudi v številu novonastalih podjetij
 • Povečanje blagostanja prebivalstva v ekonomskem in ekološkem smislu
 • Prispevanje k pogojem za ustvarjanje kakovostnega in strokovno usposobljenega delovnega kadra
 • Spodbujanje ustanavljanja novih podjetij
 • Ustvarjanje pogojev za nova delovna mesta
 • Zvišanje kakovosti bivanja, ki posredno vpliva na demografsko sliko in razširja možnosti za razvoj Občine Trbovlje
 • Ohranjanje prebivalstva vsaj v sedanjem obsegu in zmanjševanje demografske ogroženosti občine z ustvarjanjem ustreznih prostorskih in ekonomskih možnosti
 • Povečanje blagostanja prebivalstva v ekonomskem in ekološkem smislu