Inkubator, ki bo namenjen podpori mladim in prodornim podjetjem ter inovativnim posameznikom, omogočal pa bo dvig števila novonastalih podjetij, skupaj z gradbenimi deli že zre v prihodnost za novimi podjetniškimi idejami, ki bodo v njem nastajale.

Konstrukcija objekta

Gradnja Zasavskega podjetniškega inkubatorja (ZPI) poteka na mestu opuščenega in dotrajanega proizvodnega objekta. Opuščeni objekt je na eni strani povezan s sosednjim objektom z jekleno nadstrešnico, na drugi strani pa postavljen tik ob proizvodni objekt družbe DIOTEC. V neposredni bližini objekta se nahaja več objektov, ki služijo različnim dejavnostim.
Objekt ZPI je betonski objekt z ravno streho, skupna neto površina objekta znaša slabih 600 m2.

Nekatera dela so že izvedena

Izvajalci so poskrbeli za ureditev gradbišča in gradbiščno dokumentacijo. Izvedene so bile vse potrebne začasne prestavitve jeklenk eksplozivnega kisika, nova nosilna temeljna plošča skladišča plinov in nadstrešnica nad skladiščem. Na novo ploščo je bil prestavljen silos N2. Z ureditvijo tehnoloških inštalacij in odstranitvijo razvoda N2, ki je potekal po starem opuščenem proizvodnem objektu, so bili vzpostavljeni pogoji za rušitev. Izvajalci so v poletnih mesecih že izvedli rušitev dotrajanega objekta, nov objekt pa locirali cca 1,5 m nižje od obstoječega objekta. Po zakoličbi objekta so izvedli široki izkop, poglobitve za točkovne temelje in skladno z navodili geomehanika zamenjavo nenosilnih tal pod temelji. V začetku jeseni so izvajalci v celoti pozidali zidove in vertikalne ter horizontalne armiranobetonske vezi. Zabetonirali so stopnice in monolitne betonske dele medetažne konstrukcije. Montirali so strešne kupole in privarili parno zaporo ravne betonske strehe ter poskrbeli za vgradnjo okenskih okvirov. Tako se odvijajo dela na omenjenem objektu, kjer so potekale tudi grobe strojne in elektro inštalacije.

V teh dneh inkubator dobiva zunanjo podobo, saj na njem že nastaja fasada, gradbene faze in dela pa na gradbišču potekajo v skladu s časovnico.