V Občini Trbovlje že poteka gradnja Zasavskega podjetniškega inkubatorja, ki bo prodornim podjetjem in posameznikom omogočal spodbudno okolje za nastanek novih inovativnih idej.

Priložnost za nove zgodbe

Operacija bo omogočala ustvarjanje novih podjemov preko zagona in delovanja podjetij, tako obstoječih kot tudi »start-up« podjetij. Takšno okolje bo ustvarilo klimo za podjetništvo preko promocije podjetništva in uspešnih zgodb, širilo zavedanje o novih poslovnih priložnostih, spremenilo dojemanje podjetnosti, inovativnosti in podjetništva ter okrepilo storitve podjetniškega podpornega okolja. V okviru operacije se bo izboljšal potencial podjetij za internacionalizacijo v nadaljnjih fazah razvoja, povečalo se bo število novih delovnih mest, izboljšalo se bo poslovno okolje. Operacija bo imela širši družbeni vpliv oziroma odgovor na družbene izzive ter imela prispevek k spodbujanju regionalnega razvoja, kar je ključnega pomena za razvoj Občine Trbovlje in Zasavske regije kot celote.

Skrb za razvijanje novih podjetniških idej

Zasavska razvojna regija je bila edina regija v Sloveniji, ki še ni imela podjetniškega inkubatorja v javni lasti, ki bi služil spodbujanju podjetništva, odpiranju novih delovnih mest v podjetništvu, povezovanju skozi ustrezno usposabljanje, svetovanju in mentorstvu, širitvam obstoječim podjetjem, pripravam na (mednarodni) trg ter razvijanju novih podjetniških idej. Zato bo ZPI odprl novo poglavje na področju podjetništva v regiji.